Feng shui

På vissa platser trivs man bättre än på andra. Ibland är det svårt att sätta fingret på varför. Det bara är så. Det spelar ingen roll om det är ordning eller oordning. Om det är stökigt eller städat. Det kan till och med vara inrett med färger och möbler man egentligen inte gillar. Men man trivs ändå. Hur kommer det sig?

Allt handlar om energier. Chi är en energi som finns i rörelse omkring oss. När chi flödar på ett behagligt sätt mår vi bra. När chi blir stillastående eller rusar fram påverkas vi negativt. Feng shui är en gammal österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omvärld och hur vi kan reglera chi med hjälp av färger, material och möblering.

Grunden i feng shui är att vi ska lära oss leva i harmoni med energierna som finns omkring oss och med vår omgivning. De viktigaste verktygen i feng shui är de fem elementen och yin och yang.

De fem elementen är vatten, eld, trä, jord och metall. Dessa element bär på energier som påverkar oss människor på olika sätt. Genom att skapa balans mellan de olika elementen kan man uppnå en balans i sinnet.

Yin och yang är motpoler som samspelar med varandra, t.ex vitt och svart, ljus och mörker, starkt och svagt, kvinnligt och manligt, runt och kantigt. Dessa måste vi organisera, så att de hamnar i harmoni och balans.